Araksi Avetisjana

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvēja 2019./20. akad. gadā

Stipendijas pirmsākumi meklējami 1942. gadā, kad mecenāte Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs (1860-1943) Latvijas Universitātei (LU) testamentāri novēlēja daļu sava nama K. Barona ielā, lai no peļņas tiktu veidots stipendiju fonds LU pamatstudiju 1. kursa studentiem, latviešiem, kuri, absolvējot vidusskolu, ir mācībās un ārpusskolas aktivitātēs centīgi un talantīgi, bet ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām vai tie nākuši no daudzbērnu ģimenes. M.M.V. Petkevičs paliks atmiņā kā sieviete, kura arī šodien mums atgādina par izglītības un rakstura stingrības būtisko lomu ikdienas dzīvē.


Araksi Avetisjana studē LU Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas "Krievu filoloģija" 1. kursā. Araksi ir 18 gadi, un viņa ir pabeigusi Rīgas Austrumu vidusskolu. Pašasprāt, viņa ir daudzpusīga un pozitīva personība. Tāpat atbildīga, radoša, čakla un izpalīdzīga meitene. Viņai ļoti patīk muzicēt kopā ar māsu vai ar draugiem, lasīt grāmatas un ceļot kopā ar ģimeni. Araksi cenšas paplašināt savu kultūras apvārsni tik, cik ir iespējams, apmeklējot izstādes, muzejus, teātrus (piemēram, Latvijas Nacionālā operu un baletu, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri vai Dailes teātri). Araksi liekas, ka viņas kultūras apvārsnis ir plašs, turklāt viņas mērķis ir to papildināt katru dienu.

Iepazīsti Araksi!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Pēc manām domām, mans lielākais talants ir mūzika. Es pabeidzu Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolu, tādēļ vairs nevaru iztikt un izdzīvot bez mūzikas, jo tā ieņem lielu vietu manā dzīvē. Es māku spēlēt altu, vijoli un klavieres. Spēlēju arī kamerorķestrī “ARMONICO” un dažādos ansambļos. Tāpat daudz dziedu. Lepojos, ka ieguvu 3. vietu Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas kopas "Stīgu instrumentu spēle" (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu valsts konkursā finālā V grupā (2018.g.) un ka ieguvu 3. vietu nominācijā "Estrādes dziedāšana" Mihaila Aleksandroviča jauno vokālistu konkursā (2015. g.). Man liekas, ka mūzika – tā ir dvēseles valoda.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Līdz šim brīdim skolas laikā es esmu pētījusi RER (Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcas) darbību, ekoloģiskās problēmas Rīgā un mūzikas pavadījumu datorspēlēs. Savukārt šobrīd manas pētnieciskās intereses ir valodniecības virzieni (fonētika, leksikoloģija, etimoloģija). Turpmākajās studijās es vēlos pētīt svešvalodas un to apgūšanas metodes.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

   Stipendijas iegūšana man nozīmē, pirmkārt, godu, ka esmu izturējusi konkursu. Otrkārt, pārliecību par saviem sasniegumiem, spēkiem un ieguldījumiem macīšanās un studiju procesā.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

   Mans dzīves virsmērķis ir katru dienu apgūst jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes, kā arī izzināt savas spējas, lai iedvesmoties pašai un nākotnē iedvesmot citus.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

   Es ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai, lai saprastu, kas ir akadēmiskā vide, lai iepazītos ar jauniem cilvēkiem, paplašinātu savu redzesloku un saņemtu atbalstu.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

 Antuāns de Sent-Ekziperī “Mazais princis”, Ļevs Tolstojs "Karš un miers", Imants Ziedonis “Viegli”.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“Homo Novus” (2018).

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

“Katram pašam jārūgst līdzi raugam
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.” /I. Ziedonis/