Poļina Zaļizko

"Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas ieguvēja kopš 2017./2018. akad. gada

Poļina Zaļizko studē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes doktorantūras studiju programmā "Medicīna un farmācija".

Pētījums: Unificēta terapeitiskā zāļu uzraudzības modeļa izveide, pielietojot imunoloģiskās, farmakoģenētikas un morfoloģiskās metodes pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām

Iekaisīgas zarnu slimības (IZS) ir čūlains kolīts un Krona slimība.Šīs ir hroniskas, multifaktoriālas, autoimūnasslimības ar augstu invaliditātes risku. Pēdējo gadu statistikas dati liecina, ka IZS izplatībai pasaulē ir tendence pieaugt. Ar šīm slimībām Eiropā slimo vairāk nekā 2,2 miljoni cilvēku, un visā pasaulē vismaz 5 miljoni. Arī Latvijā ir pieaugusi IZS saslimstība, kas ir nopietns signāls veselības aprūpes speciālistiem un sabiedrībai kopumā.

Mūsu pētījuma mērķis ir izpētīt individuālās pacienta terapeitiskās zāļu uzraudzības ietekmi uz slimības gaitu pacientiem ar IZS. Šo pacientu ārstēšana ir nozīmīga veselības aprūpes problēma mūsdienās, ir pierādīts, ka izmaksu efektīva personalizēta ārstēšana mazina invaliditātes, komplikāciju, blakņu risku un uzlabo slimības kontroli un pacientu dzīves kvalitāti. Tāpēc būtiski svarīgaloma ir medikamentu metabolisma analīzei un personalizētas terapijas modeļa pielietošanai. Zāļu vielu metabolisma un blakņu atšķirības starp indivīdiem ir izskaidrojamas ar atšķirībām konkrētu enzīmu aktivitātē.

Terapeitiska zāļu uzraudzība ir nākotnes medicīnas pamatnostādne gan IZS, gan daudzu citu autoimūnu slimību ārstēšanā. Daudzi IZS pacienti tiek ārstēti ar imūnsupresīvu terapiju. Pie šīs grupas medikamentiem pieskaitāmi tiopurīnu grupas zāles, kas ar vien plašāk tiek pielietoti pacientu terapijā. Individuāla tiopurīnu metabolisma analīze var ietekmēt ārstēšanas rezultātus pacientiem ar čūlaino kolītu un Krona slimību, jo tiopurīna metiltransferāze (TPMT) ir viens no enzīmiem, kas ir būtisks tiopurīnu metabolizēšanā, un tās noteikšanai ir svarīga loma pirms tiopurīnu terapijas uzsākšanas. Zema TPMT enzīma aktivitāte ir saistīta ar patoloģisku tiopurīna zāļu vielu metabolismu, citotoksisko metabolītu pārprodukciju, kā arī šīs zāļu vielas spēj izraisīt daudzas blaknes, kā arī mielosupresiju. Nosakot individuāli tiopurīna metabolisma īpatnības, mēs varētu laicīgi prognozēt farmakoterapijas efektivitāti un, iespējams, izvairīties no nopietnām un dzīvībai bīstamām blaknēm.