Vairis Stramkalis

Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" Izcilības stipendijas ieguvējs 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2008. gadā, pateicoties mecenāta Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" atbalstam, lai veicinātu Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) studentu tiekšanos uz izcilību kā akadēmiskajā, tā personīgajā dzīvē.


Vairis Stramkalis studē LU BVEF bakalaura studiju programmas "Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija" 2. kursā. Vairis 2018./19. akadēmiskajā gadā ieguva M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju. Viņš ir zinātkārs un centīgs jaunietis, kurš ikdienā aktīvi darbojas LU BVEF Studentu pašpārvaldē, organizējot pasākumus, pārstāvot savu fakultāti, universitāti un pildot sekretāra pienākumus.

Iepazīsti Vairi!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais talants, manuprāt, ir daudzpusīgums, kurš izpaužas gan manos akadēmiskajos sasniegumos, gan dalībās konkursos, gan starptautiskajos projektos.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Mani interesē diplomātija, kā arī ekonomikas problēmjautājumi, tāpēc tuvākajā laikā ceru piedalīties pētījumā par Latvijas darba tirgus izaicinājumiem.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas ieguvums man ir liels pagodinājums un pierādījums, ka darbs gan sevis pilnveidē, gan universitātes, gan sabiedrības labā tiešām tiek novērtēts.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Mans dzīves virsmērķis ir iedrošināt citus būt aktīviem un pašam izmantot universitātes un dzīves sniegtās iespējas, lai, pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un spējas, padarītu mūsu visu vai vismaz kāda dzīvi kaut nedaudz labāku un spētu veicināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Citiem iesaku pieteikties stipendijai, jo, nemēģinot nekad nevar uzzināt, kāds būtu rezultāts, kas bieži vien būtu varējis būt pozitīvs. Piemēram, otra bakalaura līmeņa šīs stipendijas saņēmēja un mana kursabiedrene arī sākotnēji nebija plānojusi un neticēja savai iespējai saņemt stipendiju.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Iesaku izlasīt savu mīļāko grāmatu Kolīnas Makkalovas “Pirmais vīrs Romā”.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Iesaku noskatīties filmas "Melānijas hronika" un "Baiga vasara".

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Saki "jā!" iespējām!