Gundega Ziemele

Richarda Zariņa piemiņas stipendijas ieguvēja 2019./20. akad. gadā

Stipendija radīta 2013. gadā, tā godinot trimdas luterāņu garīdznieku Richardu Arturu Otto Zariņu (1913-2006). R. Zariņa piemiņas fonds (2013) radīts pēc viņa bērnu – Kristapa un Bertrama Zariņa, Antras Zariņas-Trašeres – iniciatīvas. ASV dzīvojošie mecenāti vēlas vairot un spēcināt tautiešu vidū pastāvošo izpratni par vēstures jautājumu nozīmīgumu Latvijas valsts un sabiedrības dzīvē. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgākos Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) studentus maģistra darba izstrādē.


Iepazīsti Gundegu!

Gundega Ziemele ir LU VFF vēstures maģistrantūras 2. kursa studente. Viņai patīk sabiedrība un kultūra. Ikdienā strādā Latvijas Valsts arhīvā, kur pārvaldu plašu un interesantu dokumentu klāstu. Paralēli studijām un darbam, patīk apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, kā arī interesējas par zirgiem gan mūsdienu, gan vēsturiskajā aspektā.

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Ir grūti nosaukt kādu savu talantu. Brīvajā laikā spēlēju amatierteātrī, kas man ir palīdzējis uzstāties publikas priekšā un iegūt pašpārliecību par sevi, kas savukārt ļoti noder studiju darbu prezentēšanas un aizstāvēšanas procesā. Viennozīmīgi viens no lielākajiem sasniegtiem šobrīd ir bakalaura grāda iegūšana, kā arī veiksmīga bakalaura darba aizstāvēšana.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Manas pētnieciskās intereses saistītas ar militāro vēsturi. Man ir liels prieks, ka studiju laikā savu pētniecisko darbību varu apvienot ar vaļaspriekiem. Bakalaura programmas studiju laikā iesāku pētīt Latvijas armijas Veterinārās pārvaldes darbību Neatkarības kara laikā, kur liela nozīme bija zirgiem. Arī maģistrantūrā turpinu Latvijas armijas Veterinārā dienesta izpēti.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšanai ir liela nozīme mana pētījuma tapšanā. Strādājot pilna laika darbu un paralēli studējot, tā ir iespēja doties ilgākos darba atvaļinājumos un pilnvērtīgi pievērsties darbam ar avotiem arhīvā un muzejos, kā arī pēc nepieciešamības apmeklēt ārzemju arhīvus.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Mans dzīves virsmērķis ir iegūt labu izglītību, lai turpinātu veiksmīgu profesionālās karjeras izaugsmi. Tāpat nākotnē vēlos izdot publikācijas par Latvijas armijas Veterināro dienestu.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Pirmkārt, stipendija ir kā stimuls, lai taptu labāki pētnieciskie darbi. Otrkārt, tas ir finansiāls atbalsts darbu tapšanā, piemēram, ja vajadzības gadījumos ir nepieciešamas apmeklēt ārzemju arhīvus, muzejus u.c.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu izlasīt Margaretas Mičelas darbu „Vējiem līdzi”, jo darba galvenās varones – Skārletas O’ Hāras – gribasspēks un spēja saņemties pat tad, kad šķiet, izejas vairs nav, ļauj saņemties man pašai un iet tikai uz priekšu, neskatoties atpakaļ. Ceru, ka arī citus stipendiātus šis darbs spētu iedvesmot.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Pēdējā laikā daudz skatos latviešu kinofilmas, tādēļ citiem stipendiātiem ieteiktu noskatīties „Billi”. Manuprāt, skaista un patiesa filma, kur katrs cilvēks var atrast kādu domu pašam priekš sevis. 

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Pat vistumšākajā bedrē vienmēr var atrast lukturi un kāpnes, lai izrāptos laukā! Ir tikai jātic!