Viktorija Soņeca

Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" stipendijas "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā" ieguvēja 2019./20. akad. gadā

Stipendija radīta 2014. gadā pēc Latvijas Universitātes (LU) absolventa, zvērināta advokāta, mecenāta un zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākā partnera Māra Vainovska iniciatīvas. Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU jurisprudences studentus, kā arī veicināt pētījumus par tiesību kvalitatīvas piemērošanas metodēm mūsdienās.


Viktorija Soņeca studē LU Juridiskās fakultātes doktora studiju programmā “Juridiskā zinātne” 2. studiju gadā. Viktorijai ir ļoti dažādi vaļasprieki. Piemēram, viņa kolekcionē sudraba un zelta monētas, neaprobežojoties tikai ar Latvijas Bankas izdotām kolekcijas monētām. Tāpat spēlē dažādas galda spēles, un, protams, viņu aizrauj piedzīvojumi – gan akadēmiskie, gan praktiskie, t.i., ceļošana, jo patīk viss jaunais, neparastais un neizzinātais. 

Iepazīsti Viktoriju!

  • Kas ir Tavs lielākais talants?

Nekad nepadoties.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Pārsvarā tās ir Eiropas Savienības tiesības, tomēr ne tikai. Man patīk pētīt dažādas tiesības. Piemēram, tagad mana jaunā aizraušanās ir tehnoloģiju jautājumi, jo tos var skatīt no visdažādākiem aspektiem, t.i., autortiesību, patērētāju tiesību aizsardzības, datu aizsardzības, pamattiesību aizsardzības u.c. skatupunktiem, neaprobežojot sevi tikai ar vienu “šauru” skatījumu uz konkrēto jautājumu, jo uzskatu, ka vienmēr jāprot saredzēt “kopējo bildi” jebkurā situācijā.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Iespēja veikt starpdisciplināru pētījumu, kuram būs pievienotā vērtībā.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Būt laimīgai.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Tā ir lieliska iespēja realizēt savu pētniecības ideju (ieceri) dzīvē un ļaut komisijai izvērtēt tās aktualitāti, kā arī lietderību konkrētajā laika sprīdī, jo nenoliedzami jebkurai idejai ir potenciāls, bet jāatrod pareizais konteksts, lai tā īstenotos un gūtu atbalstu.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Zaļā jūdze (Stīvens Kings).

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Eddie “The Eagle”(2015) – kinofilma par mērķu sasniegšanu.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” (Rainis)