Aleksejs Gaļperns

Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendijas ieguvējs 2019./20. akad. gadā

Stipendija atjaunota 2017. gadā, pateicoties Ziemeļelbas mācītāju apvienības ilggadējam atbalstam un pozitīvai sadarbībai ar Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultāti (TF). Stipendijas mērķis ir sekmēt talantīgākos LU TF studentus un vairot viņu ieinteresētību teoloģijas un reliģiju studijās un veicināt viņu iesaiste fakultātes dzīvē.


Aleksejs Gaļperns studē LU TF doktora studiju programmas "Teoloģijas un reliģiju zinātne" 1. kursā. Aleksejs ir cilvēks, kurš mīl dzīvi, Dievu, savu ģimeni, draugus. Viņš augstu cilvēkos vērtē laipnību, mīlestību un uzticību. Aleksejam patīk lasīt, pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Viņš priecājos, redzot šīs pasaules skaistumu.

Iepazīsti Alekseju!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Man patīk mācīties un pilnveidoties. Un arī palīdzēt citiem attīstīties viņu labākajās īpašībās. Es domāju, ka liels atalgojums par darbu, ir redzēt cilvēkus, kuri ir mainījušies labākajai dzīvei. Es priecājos, ka man izdevās pārvarēt sevi un veiksmīgi pabeigt bakalaura un maģistra studijas, lai studētu doktorantūrā.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Mani interesē agrīnās Baznīcas teoloģija, vēsture un prakse. Es šos jautājumus apskatīju bakalaura un maģistra darbā. Arī disertācijā es tos pētīšu.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Uzticība, atbalsts mērķa sasniegšanai.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Izpildīt dievišķo mērķi. Ticēt, cerēt, mīlēt. Nepadoties, turpināt ceļu uz labākiem un lielākiem sasniegumiem. Būt cilvēkam pēc Dieva sirds.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Palīdzot un atbalstot viens otru, savu spēku un iespēju robežās, mēs ieguldām gan atsevišķa cilvēka, gan sabiedrības nākotnē. Un ir ļoti labi, ka ir cilvēki, kuri jau kaut ko ir sasnieguši un kuri vēlas palīdzēt mums celties augstāk. Pieteikties stipendijai ir viena no iespējām saņemt atbalstu un sasniegt vairāk.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Bībeli, Eric Metaxas “Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy”.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Šindlera saraksts.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti (Bībele, Vēstule Romiešiem, 8. nodaļa, 28. pants).