Laura Ansone

Bioinformātikas stipendijas ieguvēja 2020./2021. akad. gadā. 

 

Iepazīsti Lauru!

1.Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Es neesmu cilvēks, kas īpaši pievērš uzmanību talantiem, mums katram ir savas stiprās un vājās puses, bet nozīme ir tieši smagam darbam un laikam, ko veltam, lai attīstītu savas prasmes, noslīpētu savus talantus līdz izcilībai. Tieši tāpēc es par saviem lielākajiem ''talantiem" saucu prasmi klausīties dažādus viedokļus ar atvērtu prātu, vienlaikus saglabājot kritisko domāšanu, prasmi uzdot jautājumus, organizatoriski iepazīties ar apjomīgu informāciju, strukturēt to, apsvērt pielietojamību un paskatīties uz lietām no dažādiem skatu punktiem, kā arī īpaši svarīgi- prasmi saglabāt mieru. Šie ''talanti'' zem kuriem apakšā slēpjas daudz stundas lasot, pētot, rakstot un konspektējot, arī ir noveduši pie manu kolēģu un darba vadītāju zinātnē uzticības man. Un šī uzticība paver brīnumainas iespējas- esmu kļuvusi par līdzautori vairākām publikācijām (zemāk), un par ko īpašs prieks- man uzticēts pielietot COVID-19 paraugos transkriptoma un metaboloma metodes, kas tiešam ir sarežgītas un zinātniski ļoti vērtīgas, jo sniedz plašu informāciju, lai izvirzītu ticamas hipotēzes, kuras pārbaudot var palīdzēt visai sabiedrībai kopumā.

Publikācijas: 

  • First report on the Latvian SARS-CoV-2 isolate genetic diversity.  Manuskripts publicēts MedRxiv doi.org/10.1101/2020.09.08.20190504 – 2020
  • Whole-blood transcriptome profiling reveals signatures of metformin and its therapeutic response. Publicēts zinātniskā žurnālā PLOS ONE. doi.org/10.1371/journal.pone.0237400
  • Metformin strongly affects transcriptome of peripheral blood cells in healthy individuals. Publicēts zinātniskā žurnālā PLOS ONE. doi.org/10.1371/journal.pone.0224835
  • Otrā tipa cukura diabēta terapijas mehānismi un efektivitātes marķieri.  Publicēts žurnālā ''Latvijas ārsts'', Septembris 2020
  • COVID-19 pētniecība Latvijā. Publicēts žurnālā ārstiem praktiķiem. Publicēts žurnālā ārstiem praktiķiem ‘’Medicus Bonus’’ Augusta numurā, 2020
  • OPTIMED – cukura diabēta pacientu personalizētas ārstēšanas programmas pētījumi Latvijā. Publicēts žurnālā ārstiem praktiķiem ‘’Medicus Bonus’’ Jūlija numurā, 2020.
 

2. Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Nodarbojos ar pētniecību molekulārajā bioloģijā ar ievirzi biomedicīnā, savu akadēmisko darbību īstenoju Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC). Plašā nozīmē manas pētnieciskās intereses ir saistītas personalizētas medicīnas pieejas attīstību pacientiem ar metaboliskajām saslimšanām, piemēram, otrā tipa cukura diabētu. Svarīgi zināt, ka cukura diabēta komplikācijas ir dažādas, slimības izpausmi ietekmē gan ģenētiski aspekti, gan dzīvesveids. Arī populārākie un biežāk izmantojamie medikamenti nav bez savām blaknēm un atšķirīgas medikamenta efektivitātes katram pacientam. Personalizēta medicīna paredz, ka pirms diagnozes pilnīgas uzstādīšanas un terapijas piemērošanas, tiek ņemts vērā pacienta genotips, metagenoms mikrobiomam, arī transkriptoms un metaboloms (vai mērķēti marķieri tajos).  Tas nozīmē paradigmu maiņu sabiedrībā un medicīnas nozarē kopumā, kad no pieejas ''viena terapija der visiem'' mēs pārietu uz pieeju: ''piemērotākā terapija pareizajā devā un laikā īstajam pacientam''. Šobrīd, reaģējot uz pandēmiju, esmu iesaistījusies arī COVID-19 slimības patoģenēzes mehānismu izpētē.

3.Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Palīdzēt citiem cilvēkiem ar savu darbu un personību, kas ir atklāta un drosmīga, pieņemt pareizos lēmumus arī tad kad tie ir grūti.

4.Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Acīmredzamais iemesls, protams, ir finansiāls atbalsts mērķu sasniegšanai, bet ļoti svarīgs ir arī šī morālā atzinība- mans darbs ir svarīgs, es esmu novērtēts. Bet papildus noteikti ir savu prasmju un komptenču labāka apzināšana, savu stipro un vājo vietu apzināšana- pat tad ja stipendiju nedabū. Kā arī iepazīšanās ar dāsniem, veiksmīgiem un aizrautīgiem cilvēkiem caur LU fonda pasākumiem.

5.Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Pirmkārt, ja kāds vēl nav paspējis, tad tā būs Yuval Noah Harrari grāmata Sapiens: A brief history of Humankind, tajā apspriestie izaicinājumi cilvēces attīstības gaitā vel ilgi būs aktuāli, sarunās visos sabiedrības līmeņos uz to atsaucas un turpinās atsaukties, kā arī grāmatas valoda kā jau populārzinātniskās tradīcijās pieņemts ir patīkama un saprotama (iesaku lasīt oriģinālvalodā – angļu, ne tulkojumu). No latviešu autoru grāmatām mans absolutais favorīts ir Edgara Imanta Siliņa grāmata ''Lielo patiesību meklējumi'', grāmata ar ģenialitātes dzirksti, tajā ir esejās apvienotas zinātnes, reliģijas, mākslas, vēstures, filozofijas atziņas un tā ir vēltīta komplimentaritātes principam un paradigmu maiņām. Tieši biologiem no sirds iesaku Hope Jahren grāmatu Lab Girl (pieejama tikai angliski), kas ir prestižiem apbalvojumiem un izciliem sasniegumiem bagātas ģeobioloģes autobiogrāfija, un pieskaras gan zinātnes nepietiekamajam finansējumam, gan dinamiskajam un bieži arī neveiksmēm pilnajam ceļam zinātnē, gan patiesas draudzības nozīmībai. 

6.Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Pēdējā laika hits, bet jāredz- The Social Dilemma, mākslas cienītajiem iesaku skaisti pasniegtu zinātnes filozofija  filmā La Planète sauvage (pieejama arī angliski).

7.Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Man nav, bet ja jāizvelas, tad divi citāti no stoicisma filozofijas ir tie par kuriem bieži domāju:

“Waste no more time arguing what a good man should be. Be one.” Marcus Aurelius

“Hard choices, easy life. Easy choices, hard life.”  Jerzy Gregorek