Patrīcija Anna Vavilova

Kristapa Morberga stipendijas ieguvēja 2020./2021. akad. gadā.

 

Iepazīsti Patrīciju!

1.Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Grūti pašam ieraudzīt un vērtēt savus talantus, taču šķiet, ka manī mīt nerimstoša uzņēmība un apņēmība.

Uzņēmība nemitīgi sniegties un iesākt jaunus ceļus pretī panākumiem, nospraust atkal un atkal jaunus mērķus, tai pat laikā nepazaudēt apņēmību tos īstenot un pabeigt uzsākto tik pat pārliecinoši kā entuziastiski startējot.

Lielākais sasniegums ir mans darbs advokātu birojā, kur 4 gadu vasaras prakse un gads juridiskās fakultātes auditorijās (un ne mazāk arī otrpus ekrāniem MS Teams tiešsaistes vidē) rezultējusies amatā Jurista palīgs. Es ar to ļoti lepojos un priecājos, jo to tas ir mans pirmais īstais pakāpiens pretī jau lielajiem karjeras ceļa sapņiem. 

2.Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Tā kā paralēli studijām, esmu arī aktīva Instagram un Facebook vietnēs, mani ļoti ir aizrāvusi sociālo tīklu un tā satura veidotāju, kuri jau darbojas kā profesionāļi, tiesiskais regulējums un kāda šo starpnozaru specifika, saistībā digitalizācijas attīstības kā arī datu aizsardzības mainīgajiem procesiem, šobrīd noris, kā likumdevējs tiek līdzi straujajai mūsdienu pasaulei. 

Ļoti interesanti ir pētīt citu valstu jau radušos tiesu praksi, kā arī domāt iespējamos Latvijai piemērotākos risinājumus, kas palīdzētu efektīvāk regulēt šo jomu.

Vēl viens sasniegums ar ko milzumļoti lepojos, papildinot pirmo atbildi- Mans pirmais solītis pētniecībā un Influenceru normatīvajā regulējuma temata ieskatā lasāms arī Jurista Vārda oktobra grāmatžurnālā par digitalizāciju un datu aizsardzību! 

3.Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Atstāt manai valstij, tās sabiedrībai un visai pasaulei pozitīvu pārmaiņu veikumu, iedvest cilvēkos ticību sev un iedvesmu saviem spēkiem pretī lieliem panākumiem.

Tas gluži savijas arī ar Kristapa Morberga dzīves misiju, kas neizbeidzas līdz ar nāvi- palīdzēt savai tautai pacelties garīgi un ētiski.

4.Kāpēc tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Ja ir kas tāds, kas tevi var novest pie panākumiem, nepakļaujot pilnīgi nekādam riskam, tikai iespējai iegūt un pilnveidot sevi- Nav iemesla, lai to nedarītu.

Stipendija ir lielisks atbalsts studenta ikdienā, motivācija akadēmiskajai izcilībai, piederība ambīcijām un motivācijas bagātu stipendiātu un iedvesmojošu mecenātu kopienai- Ieguvums, kas ir daudz reižu vērtīgāks, nekā šķitīs, nosūtot pieteikumu.

5.Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Mani patiesi iedvesmo īsti cilvēkstāsti par to, kāds ir bijis viņu ceļš līdz pozīcijai, kādā viņi atrodas šodien. Ir tik daudz sīku detaļu, kas paliek nepamanītas un “aiz kadra”. Bieži vien tur slēpjas īstās atslēgas uz mērķu piepildīšanu un panākumu iespējām. Manas mīļākās no autobiogrāfijām- Ričarda Brensona “Ej un dari!”, Fila Naita “Apavu vīrs” un Mišelas Obamas “Izaugt”.

6.Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Lai arī cik netipiski, neliegšos, man šis jautājums sagādā vislielākās grītības- es pavisam neesmu kinofilmu vai seriālu cienītājs. Daudz labprātāk brīvos brīžus izmantoju rodot laiku kādai fiziskai aktivitātei un, ja nu tomēr ir tieksme pēc atpūtas video formātā- mani atkal jau iedvesmo īsti cilvēkstāsti, turklāt priekšroku dodu, kad tos stāsta paši galvenie varoņi, proti, sarunas un intervijas, kuras visbiežāk nejauši atrodu Youtube. Visdažādākās un pat ar šķietami kardināli atšķirīgiem cilvēkiem, kuru skats uz dzīvi un veids, kā viņi pavada savu ikdienu, mani iedvesmo un palīdz paplašināt redzes loku un izpratni par civēka psiholoģiju labāk nekā jebkas cits.

7.Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

“Neviens sapnis nav par lielu.

Neviens sapņotājs - par mazu.”