Ņikita Zrelovs

"Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas ieguvējs 2020./2021.akad. gadā.

Ņikita Zrelovs studē Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes doktorantūras studiju programmā ''Bioloģija'' 1.kursā.

 

Iepazīsti Ņikitu!

Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Par savu galveno talantu uzskatu spēju nebaidīties no grūtībām un skatīties uz tām ka uz veidu attīstīties un iegūt jaunu pieredzi.  

Nozīmīgākie sasniegumi (secība nav svarīga):

- Līdzdalība vairāku jaunu bakteriofāgu atklāšanā un aprakstīšanā;

- Dalība "Bioresources and Viruses IX" konferencē Kijevā ar diviem mutiskiem referātiem;

- 12. klases skolnieces Nikolas Braučas zinātniski pētnieciska darba veiksmīga vadīšana (2. pakāpes diploms Bioloģijas sekcijā valsts līmenī);

- Izcilības stipendijas bioinformātikā stipendiāts (2019./2020. akad. gadā);

- Dalība "Viruses of Microbes 2018" konferencē Vroclavā, Polijā, ar stenda referātu;

- Nedēļu ilga "NGS library preparation and dsDNA Bacteriophage genomics" apmācības kursa izdomāšana un vadīšana trim studentiem no Ukrainas;

- Dalība "The VII Baltic Genetics Congress" konferencē Rīgā ar stenda referātu;

- Laimiņu ģimenes stipendijas stipendiāts (2018./2019. akad. gadā);

- Līdzdalība grupas "Yomi" albumu "Genpei" un "Age of the Gods" sacerē un ierakstīšanā;

- Maģistrantūras diplomdarba aizstavēšana ar izcilību;

- "Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas iegūšana 2020./2021. akad. gadā);

- Pirmā autorība trīm zinātniskiem rakstiem virusoloģijas jomā starptautiski atzītājos žurnālos.

Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Bakteriofāgi. 
Šobrīd jau papildus fundamentāliem aspektiem (fāgu genomikai un savstarpējām evolucionārām attiecībam, fāgu ekoloģijai un mijiedarbībam ar saimniekorganismiem) arī lietišķais aspekts (konkrētu fāgu praktiskas pielietojamības novērtējums/iespējas baktēriju biokontrolei).

Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Pilnveidot savas zināšanas, dalītites ar iegūtām zināšanam ar citiem un censties prasmīgi pielietot tās jomas attīstības labā. Personīgājā dzīvē - nodzīvot sev atvēlēto laiku tā, lai mirstot nenožēlotu pilnīgi ne par ko un atstātu pēc sevis kaut ko paliekošu.

Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Nevienam nav liegts mēģināt, bet ja neesi pat pamēģinājis, tad a priori esi “zaudējis”. Stipendija motivē darīt to ko esi darījis iepriekš vēl vairāk un labāk, kā arī sniedz atbalstu papildus attīstības iespējam izvēlētājā jomā.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Papildus iepriekšējos gados minētajiem: 

Mijamoto Musaši, "Piecu gredzenu grāmata";

Suņdzi, "Kara māksla";

Nikolo Makjavelli, "Valdnieks".

Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Joprojām: "Home" (Yann Arthus-Bertrand, 2009)

Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

"Non serviam"