Jānis Pudāns

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvējs 2020./21. akad. gadā

Stipendijas pirmsākumi meklējami 1942. gadā, kad mecenāte Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs (1860-1943) Latvijas Universitātei (LU) testamentāri novēlēja daļu sava nama K. Barona ielā, lai no peļņas tiktu veidots stipendiju fonds latviešu izcelsmes LU pamatstudiju 1. kursa studentiem, mācībās un ārpusskolas aktivitātēs centīgiem un talantīgiem vidusskolu beidzējiem, kuri ir nākuši no daudzbērnu ģimenes vai tiem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām. M.M.V. Petkevičs paliks atmiņā kā sieviete, kura arī šodien mums atgādina par izglītības un rakstura stingrības būtisko lomu ikdienas dzīvē.


Jānis Pudāns studē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Fizika" 1. kursā. Jānis aizraujas ar elektroniku, fiziku, ķīmiju, astronomiju, principā visu, kas ir saistīts ar eksaktajiem priekšmetiem. Vienmēr apņēmīgi lēks visādos projektos. Viņš ir ļoti zinātkārs un vienmēr cenšas sadzīvot ar citiem.

Iepazīsti Jāni!

  • Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Lielākie talanti man laikam ir divi: spēja organizēt cilvēkus un iegrimt teorijā un to saprast varbūt nedaudz ātrāk nekā citi. Sasniegumu man ir daudz. Esmu piedalījies vairākās starptautiska mēroga olimpiādēs: EuPhO, NBPhO, IMO, BW un būtu šogad piedalījies arī IPhO. Biju galvenais organizators “Fizikas Komandu Olimpiādei”.

  • Kādas ir tavas pētnieciskās intereses?

Cietvielu Fizikas institūtā izstrādāju ZPD.

  • Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Finansiālo neatkarību, skolas laikā ieguldītā darba materializēšanos un savā ziņā arī pašapziņas celšanu.

  • Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Nebaidīties zaudēt, improvizēt un būt apņēmīgam. Attīstīt savas spējas fizikā, mācīties un strādāt ar saistošām tēmām.

  • Kāpēc tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Stipendija ir labs atbalst, iespēja sevi pierādīt un celt pašapziņu.

  • Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

“Giancoli Physics” ir laba grāmata no kuras mācīties fiziku, viss ir īsi, kodolīgi, uzskatami uzrakstīt.
“Kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus” Kārnegijs Deils – manuprāt, nosaukums jau visu izsaka.

  • Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Nezinu nevienu filmu, kas palīdzētu pieteikties stipendijai, bet no tam ko esmu redzējis man vislabāk patika “Pilsēta pie upes”.

  •  Kāds ir tavs dzīves sauklis/moto?

“Dzīves jēga ir šokolāde un fizika.”