Alisa Uzariņa

P. Avena fonda izcilības stipendijas ieguvēja 2020./2021. akad. gadā. 

Iepazīsti Alisu!

1.Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?
Man piemīt spēja nepalaist garām iespējas, entuziasma gars un mērķtiecīgums. Šīs īpašības palīdzēja gūt augstus panākumus studijās, kā arī iesaistīties vairākās ārpusstudiju aktivitātēs, tajā skaitā starptautiskajā līmenī (arī pateicoties svešvalodu zināšanām). Piemēram, es pārstāvēju Latvijas Universitāti ekonomikas vasaras nometnē Ķīnā, piedalījos dažādos projektos, prakses programmās un pasākumu organizēšanā.

2.Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?
Mans pētniecisko interešu loks ir plašs, no tirgus izpētes dažādās nozarēs, finanšu prātības veicināšanas līdz korporatīvajai sociālai atbildībai. Turklāt esmu ieinteresēta tādās starpdisciplinārajās zinātnes jomās kā neiroekonomika un neiromārketings, kas ir tikai attīstības sākumā.

3.Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?
Dzīvot ar garšu un radīt ko paliekošu un vērtīgu.

4.Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?
Šī ir lieliska iespēja pierādīt sevi un iegūt gan finansiālo, gan morālo atbalstu turpmākai pašizaugsmei. Stipendijas saņemšana dod dziļu piepildījuma un gandarījuma sajūtu, bet pats pieteikšanās process palīdz labāk iepazīt sevi pašu, nospraust mērķus un izanalizēt jau sasniegtos rezultātus.

5.Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?
Aina Renda "Atlants iztaisnoja plecus" (Ayn Rand "Atlantis Shrugged")

6.Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem? 
"Lauva" ("Lion", 2016)

7.Kāds ir Tavs dzīves sauklis?
Veiksme izvēlas tikai sagatavotus prātus (Luijs Pastērs)