Antons Nikolajevs

Stipendijas "Ceļamaize" ieguvējs no 2020./2021. akad. gada

Stipendiju programma “Ceļamaize” radīta 2006. gadā, lai sniegtu motivējošu atbalstu Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju 1. kursa studentiem, kuriem, absolvējot vidusskolu, ir augstas sekmes gan mācībās, gan sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs. Mecenāts, Amerikas latvietis Andrejs Jurgens (1939-2010) veltīja LU testamentāro novēlējumu, tā sniedzot ieguldījumu talantīgāko Latvijas jauniešu izaugsmē un veicinot inteliģentākas sabiedrības veidošanos. Saglabājot augstus sasniegumus studiju procesā, atbalsts tiek saņemts visu bakalaura studiju laiku.


Antons Nikolajevs studē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Fizika" 1. kursā. Antons uzsver, ka ir fiziķis, un līdz ar to spēj risināt problēmas, izmantojot matemātiku un loģiku. Vaļasprieki ir programmēšana un kubika-rubika salikšana. Antons vienmēr ir gatavs palīdzēt citiem saprast kādu sarežgītu fizikas vai matemātikas tēmu.

Iepazīsti Antonu!

  • Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Par savu lielāko sasniegumu uzskatu to, ka es protu mācītes patstavīgi - apgūt materiālu, lasot grāmatas. Man izdevas apgūt matemātisko analīzi bez cita palīdzības sākot no nulles, bet rezultātā biju spējīgs izskaidrot to klasesbiedriem. Centralizēto eksāmenu rezultāti liecina par manam izcilam zināšamām fizikā un matemātikā. Mācīties Latvijas Univeristātē ir liels gods, centīšos studiju laikā uzturēt augstu līmeni.

  • Kādas ir tavas pētnieciskās intereses?

Pēdēja pusgada laikā es ar vien vairāk lasīju materiālus par PT simetriju un neermita Hamiltonianiem kavntu mehānikā. It īpaši interesē varbūtības plūsmas diverģence šādās sistēmās.

  • Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Protams tā ir ļoti liela atbildība, uzticība, atbalsts lai es turpinātu  macīties un iespējams nākotnē virzītu zīnatni uz priekšu. Šī stipendija dos iespēju iegādāties mācību materiālus, kā piemēram es jau ilgu laiku sapņoju par grāmatu "PT symmetry: in quantum and classical pysics".

  • Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Par savu misiju uzskatu nodarboties ar zinātni, lai, atklājot jaunās lietas, nest labumu pārējiem, kā arī dalīties ar iegūtām zināšanām tālāk, mācot citus un popularizējot fiziku un matemātiku.

  • Kāpēc tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Stipendija dod finansiālu atbalstu un iespēju īstenot savus mērķus, kā arī, pateicoties pieteikšanās procesam un dalībai intervijā, ir iespējams saprast savas stiprās puses un iegūt jaunu pieredzi.

  • Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Leonarda Saskinda grāmatu "The theoretical minimum".

  • Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Inception.

  • Kāds ir tavs dzīves sauklis/moto?

Jāmācas visu dzīvi un jādalas ar zināšanām ar citiem.