Ineta Lansdovne

Vilimantikas Latviešu ev. lut. draudzes stipendijas ieguvēja 2020./2021. akad. gadā. 

Iepazīsti Inetu!

1.Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Daudzus gadus esmu veikusi brīvprātīgo darbu gan Latvijā, gan ārpus tās. Šī pieredze ir devusi man iespēju attīstīt spēju būt atvērtai, klausīties un pieņemt "citādo". Protams, lepojos arī ar studijām LU Teoloģijas faultātes maģistrantūrā.

2.Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Lielā interese ir teoloģijas praktiskā puse, kas meklē nepieciešamos garīgos resursus iekļaujošākas un taisnīgākas sabiedrības veidošanai. Īpaši es pētu jautājumus, kas saistīti ar kristīgo kopienu praktiskajām iniciatīvām un piedāvājumiem dažādu aktuālo sociālā izlīguma problēmu risināšanai Latvijā.

3.Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Mīlēt dzīvi, sevi, citus un Dievu.

4.Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Stipendija dod papildus atbalstu, motivāciju un arī atbildības sajūtu studijās, jo mecenātu devīgums un ieguldījums atgādina, ka, lai ietu tālu, ir jāiet kopā.

5.Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Astrīda Lindgrēne "Ronja - laupītāja meita", Desmond Tutu "No Future Without Forgiveness", Martin Luther King "Strength to Love"

6.Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"Babette's Feast", "Of Gods and Men", "Derry Girls", "O Brother, Where Art Thou?"

7.Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Šeit nav svešinieku; tikai draugi, kuri vēl nav satikušies. (W.B.Yeats)