Roberts Galvāns

Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendijas ieguvējs 2020./2021. akad. gadā. 

Iepazīsti Robertu!

1.Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Mans lielākais talants ir spēja saskatīt lietas kādas tās ir nevis kādām tām vajadzētu būt. Izveidotā teoloģiski-izklaidējošā vietne www.e-baznica.lv uzskatāma par nozīmīgāko sasniegumu līdz šim.

2.Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses? 

Manam promocijas darbam izvēlētā tēma ir "Covid-19 pandēmija un sakramentālā sadraudzība luterisma tradīcijā Latvijā". Mūsdienu sabiedrība, tai skaitā arī luteriskā Baznīca, kas ir šī sabiedrības neatņemama sastāvdaļa, piedzīvo šai paaudzei vēl nebijušus satricinājumus. Ierastā rutīna un pamats zem kājām sāk ļodzīties, iepriekš zināmais nesniedz tūlītējas atbildes, mēs stāvam jaunu izaicinājumu priekšā. Tādejādi šajā pētījumā tiks apkopotas luteriskās teoloģijas un praktiskās vēsmas un atbildes uz jaunajiem izaicinājumiem un esošajām nestandarta situācijām pasaulē saistībā ar Covid-19 izplatību. Luteriskās tradīcijas prakses pētniecība pandēmijas apstākļos XXI gadsimtā Latvijā. Optimālo Svētā Vakarēdiena svinēšanas modeļu piedāvājums.

3.Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Katru dzīves jaunu dienu izdarīt izvēli iet pa šauro un ērkšķaino ceļu, aicinot līdzi ceļabiedrus, lai kopā tuvotos Apsolījumam.

4.Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai? 

Lūdziet un jums taps dots, klauvējiet, un jums taps atvērts, jo mēģināts nav zaudēts.

5.Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Bū Jirtss ( Bo Giertz) "Dieva āmurs" ( Herrens hammare), Klaivs Steiplss Lūiss ( Clive Staples Lewis) "Skrūvšņores vēstules" ( The Screwtape Letters)

6.Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem? 

Paolo Sorentino "Jaunais pāvests" ( The Young Pope), Olivjē Nakašs un Eriks Toledano ( Olivier Nakache & Éric Toledano) "Neaizskaramie" ( Intouchables)

7.Kāds ir Tavs dzīves sauklis? 

Mans moto ir: simul iustus et peccator (reizē taisnais un grēcinieks).