Silva Bērziņa

Silva Bērziņa ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalauru studiju 3. kursa studente, kura 2021./2022. akad. gadā saņem Marikas Vidiņas piemiņas stipendiju.

Iepazīsti Silvu!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?  

Mans lielākais talants ir pašanalīze un radošums – tieši pateicoties tam ir iespējams veiksmīgi plānot savus resursus. Studēju Sākumizglītības skolotāju programmā, rūpējos par ģimenes dzīvi (man ir trīs bērni), strādāju pirmsskolas izglītības iestādē, un paralēli publicējos savā mājaslapā un sociālajos tīklos, iedvesmojot citus vairāk pievērst uzmanību saviem bērniem. Šajā laikā bija iespējas vairāku mēnešu garumā sadarboties ar Ilustrētā Junioriem, tomēr lielākais līdzšinējais sasniegums bija digitālo materiālu/mājaslapu apvienošana vienotā datubāzē. Šo datubāzi ir novērtējuši un aktīvi izmanto gan vecāki, gan skolotāji, gan arī vairākas skolas.  

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?  

Stipendijas iegūšana savā ziņā ir kā iniciācijas process ceļā uz saviem mērķiem. Esmu ļoti pateicīga – ne tikai tāpēc, ka ieguvu šo stipendiju, bet arī tāpēc, ka šajā procesā satiku stipendijas mecenāti un guvu lielu iedvesmu turpmākajam ceļam. 

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?  

Uzskatu, ka katra cilvēka lielākā dzīves sūtība ir pašattīstība un savu iekšējo resursu apzināšanās, kā arī to izmantošana, lai palīdzētu arī citiem atklāt savu potenciālu. 

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?  

  • Bils Braisons “Īsi stāsti par gandrīz visu”; 

  • Linda Malelija Hanta “Zivs kokā”; 

  • Pathrick Rothfuss  “The Kingkiller Chronicle”. 

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?  

  • Good Will Hunting (1997); 

  • Peaceful Warrior (2006). 

Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai? 

Stipendija palīdz ne tikai veikt pašrefleksiju par paveikto, bet arī dod iespējas realizēt savus profesionālās sfēras sapņus un mērķus. Ja tas ir tas, ko Tu to vēlies, tad nekavējies!  

Kāds ir tavs dzīves sauklis?  

I know that I know nothing.