Madara Leimane

Madara Leimane ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studente, kura 2021./2022. akad. gadā saņem stipendiju "Mikrotīkls".

Iepazīsti Madaru!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Esmu Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorantūras 1. kursa studente. Paralēli studijām strādāju Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Optisko materiālu laboratorijā, kurā sintezēju un pētu stiklveida silīcija dioksīda materiālu. Manuprāt, lai strādātu zinātnē, nav nepieciešams kāds specifisks talants. Mērķtiecība, pacietība un attieksme pret darbu ir tās īpašības, kuras palīdz man ikdienā sasniegt rezultātus un doties pretī jauniem izaicinājumiem. Ieguldītā laika un darba rezultāti ir tikai kā atskaites punkti un pierādījums tam, ka esmu uz pareizā ceļa un nozīmīgākie sasniegumi man ir tikai vēl priekšā. 

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?  

Stipendija man nozīmē līdz šim ieguldītā darba novērtējumu un iespēju turpināt savu pētījumu un attīstīties zinātnē. 

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?  

Mana dzīves misija ir turpin;at mācīties un neapstāties savā izaugsmē. Jo vairāk nodarbojos ar zinātni, jo secinu, ka ir vēl daudz neapgūtu lietu. Šajos brīžos es augsti novērtēju kolēģu dotos padomus un zināšanas, tāpēc uzskatu par pienākumu nodot šīs zināšanas arī jaunajiem studentiem. 

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?  

Rayan Holiday “Ego is the Enemy” 

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?  

“Inception”, “Interstellar”, “I Am Legend” 

Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai? 

Es noteikti ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai, jo šis ir vērtīgs sevis izzināšanas un novērtēšanas process. Pieteikšanās process ir arī sava veida sevis izaicināšana un "izkāpšana no komforta zonas". 

Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” - Rainis