Līva Eglīte ir LU Datorikas fakultātes 1. kursa bakalauru studiju studente, kura 2021./2022. akad. gadā saņem M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju.

Iepazīsti Līvu!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Tikko uzsāku studijas Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē. Iepriekš esmu sevi izpaudusi skolas un ārpusskolas aktivitātēs- māksla, mūzika, sportiskas aktivitātes-, apvienojot eksakto un radošu pusi. Man dzīvē prieku sniedz dažādas izdošanās, cilvēki man apkārt, daba un izkāpšana no komforta zonas. Protams, ir nozīmīgi akadēmiskie sasniegumi mācībās, olimpiādēs vai zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, kas sniedz apstiprinājumu ieguldītajam darbam un paceļ pašapziņu, tomēr tikpat svarīgas man ir tās mazās ikdienas uzvaras, ko bieži palaižam garām un nepamanām, taču  uz brīdi var sniegt pat lielāku gandarījumu! 

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?  

Stipendijas iegūšanu uztveru kā lielu pagodinājumu, tā kalpos gan kā materiālais, gan morālais atbalsts mērķu īstenošanā, uzsākot jaunu posmu savās dzīves gaitās. 

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?  

Uzskatu, ka manai dzīvei nav viena misija, ik dienu ir kādi jauni izaicinājumi, tomēr ar savu iesaisti vēlos savu un citu dzīvi padarīt par iespējami labāko. Manī vienmēr iekšā ir bijis dzinējspēks doties pretī augstākām virsotnēm un nepadoties grūtībām. Ar iniciatīvu un darbu es vēlos palīdzēt mūsu pasaulei kļūt par labāku vietu ikvienam, neatkarīgi no apstākļiem.  

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?  

Pirmkārt, ieteiktu lasīt tādas grāmatas, kas pašam šķiet interesantas, lai nezūd lasīšanas prieks. Tomēr visiem ieteiktu izlasīt I. Ziedoņa “Epifānijas”, jo ticu, ka katrs tur atradīs ko atbilstošu sev. 

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem? 

 Es ieteiktu noskatīties filmas “Lady Bird: Laiks lidot”, “Atsitiens” un “Kā pieradināt pūķi”. 

Kāds ir tavs dzīves sauklis?  

Lai gan cilvēki, kam es šo saku, to ne vienmēr uztver nopietni, tomēr man patīk viņiem teikt šādus vienkāršus vārdus “Dzīve ir skaista!”, lai neaizmirstas, ka apkārt notiek labas lietas.