Emīlija Kate Tomsone

Emīlija Kate Tomsone ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studente, kura 2021./2022. akad. gadā saņem Pētera Avena fonda "Paaudze" stipendiju.

Iepazīsti Emīliju!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?  

Esmu radoša būtne, bet ar spēcīgu racionālās domāšanas piedevu! Mani interesē attiecības starp cilvēkiem, saikne, kas veidojas starp idejām, viedokļiem. Vienmēr savu būtību esmu asociējusi ar mūziku. Tā dod iespēju izteikt manī ierakstīto kodu ne tikai ar vārdiem. Tā paver jaunas satikšanās un enerģijas apmaiņu ar klausītājiem. Arī kustība ir daļa manas dzīves - lai būtu līdzsvars. Akadēmiskajā dzīvē uzsvaru lieku uz gūšanu. Kamēr vēl nevaru dot- cenšos uzsūkt tik daudz, cik manos spēkos. Centība un gribasspēks visās jomās rezultējas ar dažāda veida atzinībām un tituliem, taču uzskatu, ka tie iezīmē vien pieturas punktus. Jādodas tālāk! 

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?  

Stipendijas iegūšana man nozīmē ieguldītā darba un gribasspēka apstiprinājumu ne tikai sev. Tas norāda, ka uzņemts pareizs virziens - tikai jāturpina paplašināt apvāršņus.  

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?  

Domāju, ka svarīgi vispirms būt godīgam pret sevi un parūpēties par savu patieso būtību! Tad var ieraudzīt sūtību. Šobrīd uzskatu, ka mana misija ir radīt un dalīties – veidot ārējo pasauli pēc iekšējās pasaules uzskatiem. Dot un dalīties ar laiku, zināšanām, talantu – visu, kas nav nopērkams! Varbūt pēc gada domāšu citādi! 

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?  

Tāda grāmata, ko vēlētos iespiest rokās ikvienam, vēl pie manis nav nonākusi!  

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?  

Citiem stipendiātiem no sirds ieteiktu noskatīties un pārdomāt režisora Jura Podnieka dokumentālo filmu “Vai viegli būt jaunam?”. Manuprāt, šīs filmas galvenais motīvs un vienlaikus atziņa  - iedrošināt bez bailēm izteikt savu viedokli, rīkoties atklāti un drosmīgi, dzirdēt ar savām ausīm, redzēt – ar savām acīm un pašam izzināt, uzdodot jautājumus, kas ir ārpus standarta domāšanas modeļiem. Nebaidīties būt! 

Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?  

Aicinu pieteikties stipendijai, jo šeit nav vietas bailēm no nezināmā, neizdošanās. Tas ir solis, kas ļauj neslēpties no jaunām iespējām. Ja no praktiskā viedokļa - tas vienkārši nav nemaz tik grūti. Dīvāna pievilkšanas spēks noteikti nav stiprāks.  

Kāds ir tavs dzīves sauklis?  

Skrienies pats ar sevi!