Viktorija Soņeca

Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" stipendijas "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā" ieguvēja 2021./22. akad. gadā.

Iepazīsti Viktoriju!

  • Kas ir Tavs lielākais talants?

Nekad nepadoties.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Pārsvarā tās ir Eiropas Savienības tiesības, tomēr ne tikai. Man patīk pētīt dažādas tiesības. Piemēram, tagad mana jaunā aizraušanās ir tehnoloģiju jautājumi, jo tos var skatīt no visdažādākiem aspektiem, t.i., autortiesību, patērētāju tiesību aizsardzības, datu aizsardzības, pamattiesību aizsardzības u.c. skatupunktiem, neaprobežojot sevi tikai ar vienu “šauru” skatījumu uz konkrēto jautājumu, jo uzskatu, ka vienmēr jāprot saredzēt “kopējo bildi” jebkurā situācijā.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Iespēja veikt starpdisciplināru pētījumu, kuram būs pievienotā vērtībā.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Būt laimīgai.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Tā ir lieliska iespēja realizēt savu pētniecības ideju (ieceri) dzīvē un ļaut komisijai izvērtēt tās aktualitāti, kā arī lietderību konkrētajā laika sprīdī, jo nenoliedzami jebkurai idejai ir potenciāls, bet jāatrod pareizais konteksts, lai tā īstenotos un gūtu atbalstu.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Zaļā jūdze (Stīvens Kings).

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Eddie “The Eagle”(2015) – kinofilma par mērķu sasniegšanu.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” (Rainis)