Audars Kārlis Klints

Audars Kārlis Klints ir 2022./2023. akad. gada Galenieku ģimenes stipendijas ieguvējs.

Iepazīsti Audaru!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Ikdienā pilnveidoju savas kompetences profesionālajā sfērā, interesējoties par inovācijām autotransporta nozarē un veicot zinātniski pētniecisko darbību saistībā ar elektriskās piedziņas transportlīdzekļiem. Brīvajā laikā iesaistos latviskās dzīvesziņas uzturēšanā, spēlējot tēva gatavotus seno latviešu mūzikas instrumentus. Mēs kopīgi muzicējam, priecējot cilvēkus ar dūdu spēles skaņām. Vienlaicīgi stiprinu savu finanšu pratību, jo uzskatu to par vienu no svarīgākajām dzīves meistarības sastāvdaļām.

Man piemīt mērķtiecība, neatlaidība un pacietība. Tās ir svarīgākās īpašības, ar kurām esmu spējis dzīvot dzīvi līdz šim. Zināms, ka sasniegumu pamatā ir 90% nepārtraukta darba, bet talants veido tikai atlikušo no tā visa. Tādēļ par talantu runāt man šķiet mazsvarīgi.

Taču sasniegumi, ar kuriem lepojos, man gan ir. Pirmkārt, esmu guvis panākumus automehāniķa profesijas jauno talantu sacensībās gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā pieredzējušu skolotāju vadībā. Otrkārt, esmu līdzdarbojies kokļu izgatavošanā Amerikas latviešu nometnēs “Garezerā” un “Katskiļos” kopā ar savu tēvu. Treškārt, studiju dzīvē esmu izdarījis tik daudz, lai šobrīd ar pārliecību par saviem nākotnes mērķiem pretendētu uz autotransporta inženiera kvalifikāciju. Un ceturtkārt, esmu iemācījies pārvarēt kautrību un biklumu, pateicoties saviem līdzcilvēkiem.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana ir apliecinājums manu nākotnes mērķu realizēšanas iespējamībai. Finansiālos līdzekļus ieguldīšu pašattīstībā, lai nākamajā studiju gadā varētu uzsākt maģistra līmeņa studijas starptautiskā studiju programmā. Tā saistīta ar automobiļu mehānisko un elektronisko sistēmu darbības izpēti un attīstīšanu.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Ir trīs galvenie virzieni, kuros sajūtu nepieciešamību kustēties - izprast automobiļu sistēmās notiekošos procesus, paplašinot automobiļu diagnostikas prasmes, uzturēt dzīvu dūdu spēli Latvijā, popularizējot latviešu kultūru un tradīcijas, radīt pozitīvu, patīkamu un aizraujošu vidi sev apkārt.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Toma Kreicberga “Lopu ekspresis”,

Vikijas Maironas un Breta Vitera “Djū. Mazpilsētas bibliotēkas kaķis, kas aizkustināja pasauli”,

Robert Kiyosaki un Sharon L. Lechter “Rich Dad Poor Dad”

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Sean Penn “Into the Wild”,

Roger Donaldson “The World’s Fastest Indian”, 

Bob van de Gronde “Follow the Wind”

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Nebaidies izvirzīt augstus mērķus!