Kristīna Grausa

Kristīna Grausa ir 2022./2023. akad. gada izcilības stipendijas bioinformātikā saņēmēja.

Iepazīsti Kristīnu!

1.Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Mani sauc Kristīna, un manā dzīvē nozīmīgākie talanti, manuprāt, ir mana zinātkāre un vēlme izprast dažādu procesu būtību, savstarpējo mijiedarbību un to nozīmi dabā, kā arī pašdisciplīna, kas ļauj noturēt fokusu uz aktuālo pētniecības problēmu. Mana līdzšinējā darba pieredze pētniecībā ir bijusi saistīta ar dažādu organismu (Saccharomyces cerevisiae, Zymomonas mobilis, Escherichia coli, Hermetia illucens, Galdieria sulphuraria) vielmaiņas modelēšanu, programmatūras izstrādi bioinformātikā, kā arī rezultātu publicēšanu zinātniskajā literatūrā un prezentēšanu zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikācija ar izcilību iegūta 2019. gadā absolvējot Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, savukārt savas maģistra studijas turpinu Latvijas Universitātes Bioloģijas maģistra studiju programmā.

2.Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Stipendijas iegūšana man nozīmē iedrošinājumu, un papildus atbalstu savas zinātniskās darbības turpināšanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī līdzšinējo sasniegumu un ieguldītā darba novērtējums.

3.Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Uzskatu, ka manas dzīves sūtība ir palīdzēt sabiedrībai rast radošus un brīvi pieejamus risinājumus veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai, smeļoties idejas no dabas, tajā pašā laikā padziļinot savas iemaņas un izpratni par dažādiem vielmaiņas procesiem mikroorganismos, sēnēs, augos un dzīvniekos.

4.Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Tā kā zinu, ka studentu (sevišķi mērķtiecīgāko) dzīve mēdz būt mentāli un emocionāli izaicinoša un arī manā gadījumā ir likusi pievērsties šo aspektu līdzsvarošanai, uzskatu, ka jebkurš centīgs students varētu iegūt daudz noderīgu un praktiskajā dzīvē pielietojamu atziņu no garīgā skolotāja un rakstnieka Tolle Ekharta grāmatas “Tagadnes spēks”.

5.Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Manuprāt, manā dzīvē lielu ietekmi ir devusi filmas “Yes man” noskatīšanās, atverot man acis uz to, cik būtiska un ilgtermiņā labvēlīga ir sevis piespiešana pamest komforta zonu un lēkt nezināmajā, tādējādi nepārtraukti nodrošināt jaunu iespaidu, informācijas, mācību un atziņu iegūšanu.

6.Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

“Mūžu dzīvo, mūžu mācies.” Jo katra diena manā dzīvē ienes arvien jaunas pieredzes un zināšanas, tādējādi sniedzot man piepildījumu un motivāciju nekad nepārstāt augt un attīstīties.