Diāna Lozko

Diāna Lozko ir 2022./2023. akad. gada Ozoliņa-Medņa Trasta fonda stipendijas ieguvēja!

Iepazīsti Diānu!

1.Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais neakadēmiskais sasniegums ir meitiņas laišana pasaulē un viņas audzināšana. Akadēmiski mans lielākais sasniegums ir mācīšanās doktorantūrā, piedalīšanās konferencēs un savas reliģijpētniecības nozares domas attīstīšana.

2.Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana man nozīmē ļoti daudz. Tā atvieglo finansiālo slogu un sniedz iespēju man piepildīt vienu no saviem sapņiem par būšanu akadēmiskajā vidē.

3.Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Mana misija ir būt par cilvēku, kurš mācās, aug, attīstās un ļauj savai cilvēcībai vienkārši būt.

4.Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu izlasīt Dona Migela Ruisa grāmatu "Četras vienošanās".

5.Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

The Neverending Story!

6.Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Mans dzīves sauklis patreiz ir - Kā ir, tā dzīvojam.