Marija Zemļinska

Marija Zemļinska 2022./2023. akad. gadā saņem stipendiju "Ceļamaize''.

Iepazīsti Mariju!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Par savu lielāko un nozīmīgāko talantu es uzskatu spēju atrast pieeju  katram cilvēkam , kā arī prasmi sadzirdēt un saprast viņa vajadzības un sāpes. Kopš 8. klases es aktīvi piedalījos skolas dzīvē, organizēju un vadīju pasākumus, biju Skolēnu pašpārvaldes viceprezidente un palīdzēju arī skolotājiem. Absolvējot skolu ar teicamām sekmēm, tiku apbalvota ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa piešķirto atzinības rakstu, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Zelta medaļu un tiku atzīta par Simtgades izcilnieku.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Stipendijas iegūšanu es uztveru kā balvu un apliecinājumu tam, ka mana centība nebija veltīga un sasniegumi tika novērtēti. Stipendija ir arī motivācija manai turpmākajai attīstībai un vēlmei nepalikt uz vietas.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Kā jau minēju, nozīmīgu lomu manā dzīvē spēlē cilvēki. Par savu misiju es uzskatu palīdzību. Manuprāt, tikai palīdzot viens otram, mēs kā sabiedrība varam apvienoties lielāku mērķu sasniegšanai.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Manuprāt, grāmata, kas var aizvietot visas pārējās, ir Imanta Ziedoņa “Epifānijas”. Tajā katrs varēs atrast ko sev tuvu un svarīgu.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Filma “Lūsija” iedvesmoja mani un lika aizdomāties par cilvēka būtību,  iespējām un “trūkumiem”.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

Man ir ļoti tuvs LU mecenātes Marijas Mārites Ķiploks dzīves vadmotīvs: „Es neesmu nevienam neko izdarījusi, man nav nevienam jāatvainojas.” (Oriģinālvalodā: "Ich habe niemandem etwas getan, ich muss mich bei niemandem entschuldigen").