Anna Līna Bula

Anna Līna Bula ir izcilības stipendijas bioinformātikā ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Annu!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais talants ir ātri apgūt to, kas mani aizrauj. Es nebaidos no izaicinājumiem un neapstājos pie grūtībām, kas ir it īpaši svarīgi zinātnē, kur, darot ko jaunu, ik uz soļa nākas apstāties un visu pārdomāt, atkārtot, meklēt jaunus risinājumus, lai beidzot nonāktu līdz atbildei. Esmu iemācījusies tādos brīžos nepadoties un strādāt tālāk, līdz izdodas sasniegt mērķi. Par saviem nozīmīgākajiem sasniegumiem uzskatu dalību zinātniskajos projektos un līdzautorību vairākos zinātniskajos rakstos, kā arī dalību zinātniskajās konferencēs.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana man ir liels prieks un pagodinājums – gan kā mana līdzšinējā darba novērtējums, gan kā atbalsts izvirzītajiem nākotnes mērķiem. Stipendija man palīdzēs attīstīt jaunas prasmes bioinformātikā un pilnvērtīgāk pievērsties sava pētnieciskā darba izstrādei.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Darīt darbu, kas mani patiešām interesē un piepilda un kas nākotnē palīdzētu arī citiem cilvēkiem.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Iļja Ilfs, Jevgeņijs Petrovs “Divpadsmit krēsli”

Harper Lee “To Kill a Mockingbird”

Māris Bērziņš “Svina garša”

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

The Imitation Game (2014)

Forrest Gump (1994)

One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

“Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.” Walt Whitman