Karīna Švānberga

Karīna Švānberga ir izcilības stipendijas bioinformātikā ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Karīnu!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Esmu Bioloģijas fakultātes programmas “Bioloģija” maģistrantūras 2. kursa studente un šobrīd strādāju Latvijas Biomedicīnas centrā pie akvakultūru patogēno baktēriju apkarošanas iespējām izmantojot to vīrusus – bakteriofāgus. Darbs ir daudzveidīgs, nākas nodarboties ar mikrobioloģiju, molekulSāro bioloģiju un bioinformātiku apstrādājot iegūto fāgu genomus un baktēriju sekvences.                               Manī mīt nemitīga vēlme mācīties, darīt un nodot iegūtās zināšanas tālāk. Esmu piedalījusies vairākās konferencēs, saņēmusi Laimiņu ģimenes stipendiju mikrobioloģijas zinātnē un apmācījusi studentus, skolēnus darbam laboratorijā, kā arī pasniedzu bioloģijas stundas. Cenšos iesaistīties dažādās zinātnes popularizēšanas aktivitātēs, jo izglītoti, zinoši jaunieši un sabiedrība veido mūsu nākotni.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Protams, finansiāls atbalsts, mudinājums turpināt attīstīties un uzticēšanās apliecinājums no LU fonda komisijas puses. Kā arī stipendijas nosacījumi – 40 stundas brīvprātīgā darba – motivē iesaistīties dažādas aktivitātēs, vadīt darbus un iepazīt jaunus cilvēkus.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Mana misija sakrīt ar zinātnes būtību - problēmu risināšana. Lielāko prieku man sagādā iespēja uzlabot pasauli radot jaunas zināšanas vai izstrādājot kādas metodes, produktus.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Lost Connections: Why You’re Depressed and How to Find Hope - Johann Hari

Vienpadsmitā stacija – Emīlija Sentdžona Mandela

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Norsemen (Jon Iver Helgaker, Jonas Torgersen)

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Tough times never last, only tough people last