Kristīna Grausa

Kristīna Grausa ir izcilības stipendijas bioinformātikā ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Kristīnu!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikāciju ar izcilību ieguvu absolvējot Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU), savukārt maģistra studijas turpinu Latvijas Universitātes Bioloģijas maģistra studiju programmā bioinformātikas novirzienā. Savu pētniecisko darbību uzsāku LBTU, kur piedalījos projektos ar mērķi izstrādāt ilgtspējīgus lauksaimniecības risinājumus un izvērtēt to pielietošanas potenciālu. Tas ļāva pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu organismu vielmaiņas modelēšanā, programmatūras izstrādē, kā arī rezultātu publicēšanā un prezentēšanā zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. Pašlaik, sekojot savām pētniecības interesēm par cilvēka vielmaiņas procesiem un to lomu slimību attīstībā un veselības saglabāšanā, strādāju RSU Bioinformātikas laboratorijā, kur sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskao institūtu "BIOR" izstrādāju maģistra darbu. Mana pašreizējā pētnieciskā darbība ietver cilvēka zarnu mikrobioma, klīnisko un dzīvesveida datu analīzi, pielietojot mašīnmācīšanās metodes, dažādās kohortās: pacientiem ar aknu slimībām, celiakijas slimniekiem, vegāniem, veģetāriešiem un kontroles grupas dalībniekiem. Nozīmīgākās personības iezīmes, manuprāt, ir liela zinātkāre un dziļa interese izprast dažādu procesu būtību un mijiedarbību, kā arī pašdisciplīna, kas ļauj nepārtraukti tuvoties arvien jaunām atklāsmēm.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendija manā skatījumā ir kā iedrošinājums rūpīgi un mērķtiecīgi turpināt zinātnisko darbu, kā arī pateicība par līdzšinējiem sasniegumiem.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Manas dzīves sūtība ir veidot inovatīvus ceļus veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai, apmainīties ar pieredzi un zināšanām, vienlaikus padziļinot savu izpratni par dažādiem vielmaiņas procesiem.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ikvienam ieteiktu izlasīt Džordana Pītersona grāmatu 12 dzīves likumi. Haosa un kārtības līdzsvars. Grāmata sniedz lasītājiem 12 pamatprincipus, kas var palīdzēt atrast kārtību haosā. Katru dzīves likumu pavada praktiski piemēri un padomi par to, kā tos pielietot ikdienas dzīvē. Tāpat grāmata ietver filozofiskus apsvērumus par dzīves jēgu, laimi un nākotni, kas var iedrošināt lasītājus domāt dziļāk par saviem mērķiem un vērtībām, tādējādi veicinot personīgo izaugsmi un pozitīvas pārmaiņas dzīvē.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Manuprāt, manā dzīvē lielu ietekmi ir atstājusi filmas Yes man noskatīšanās. Filma uzskatāmi parāda, cik svarīgi dzīvē ir atrast līdzsvaru starp un . Pārmērīga atteikšanās no jaunām pieredzēm var novest pie garlaicības un bezmērķības, bet bezatbildīga piekrišana visam savukārt var radīt haosu.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

“Mūžu dzīvo, mūžu mācies.” Jo katra diena manā dzīvē ienes arvien jaunas pieredzes un zināšanas, tādējādi sniedzot man piepildījumu un motivāciju nekad nepārstāt augt un attīstīties.