Tatjana Kiseļova

Tatjana Kiseļova ir izcilības stipendijas bioinformātikā ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Tatjanu!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Nedomāju, ka man ir kāds viens īpašs talants, taču manas svarīgākās īpašības, kas palīdz sasniegt uzstādītus mērķus ir neatlaidība, zinātkāre un drosme lēmumu pieņemšanā. Par savu lielāku sasniegumu uzskatu spēju veiksmīgi apvienot studijas maģistrantūrā, darbu Rīgas Stradiņa Universitātes Bioinformātikas laboratorijā un dalību dažādos projektos. 

Mans pētnieciskais darbs koncentrējas uz transkriptoma (mikroRNS un mRNS) datu analīzi ar mērķi identificēt biomarķierus, kas palīdzētu atšķirt bakteriālas un vīrusu infekcijas bērniem. Šī projekta rezultātus nākotnē varētu pielietot ātra diagnostikas rīka izstrādei, kas ļautu ārstiem ātrāk sniegt nepieciešamu ārstēšanu smagi slimiem bērniem. Ļoti lepojos, ka varu pielietot savas zināšanas un prasmes darbā, kas nākotnē palīdzēs cilvēkiem.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Tas ir gan liels gods un gandarījums par to, ka mani sasniegumi tiek saskatīti un novērtēti, gan arī motivācija turpināt pilnveidoties izvēlētajā lauciņā. Stipendija sniedz man iespēju vairāk pievērsties zinātniskajam darbam, neuztraucoties par ikdienas tēriņiem.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Tiekties pēc saviem sapņiem, darīt to, kas patīk un ar savu darbu padarīt pasauli labāku. 

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Kelly McGonigal “The Upside of Stress”

Mārgareta Atvuda “Kalpones stāsts”

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“Everything Everywhere All at Once”

“The Wind Rises”

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm!