Sanija Feodosova ir LU fonda M.M.V. Petkevičš piemiņas stipendijas ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Saniju! 

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mani sauc Sanija un, manuprāt, mans lielākais talants ir spēja saglabāt mieru. Es nāku no samērā nelielas, tomēr ļoti skaistas pilsētas – Grobiņas. Šajā pilsētā esmu nodzīvojusi visu savu dzīvi, mācījos Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā, kā arī absolvēju klavierspēles programmu Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā.  Pamatskolas un vidusskolas laikā piedalījos dažādu priekšmetu olimpiādēs, iesaistījos neskaitāmos projektos un ārpusstundu aktivitātēs. Biju skolēnu pašpārvaldes vietniece, aktīvi iesaistījos projektos “Esi Līderis” un “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”. Man bija fantastiska izdevība izzināt Eiropu ar “Erasmus+” pieredzes apmaiņām Spānijā, Itālijā, Čehijā, Austrijā, Portugālē un Francijā, kā arī uzņemt un iepazīstināt ar Latviju jauniešus no Kipras, Vācijas, Portugāles un Čehijas. Kā arī ar prieku varu minēt,  ka man bija iespēja piedalīties BAFF līderības akadēmijā, kuras ietveros devos uz ASV, lai divas nedēļas mācītos par ilgtspējību.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana man nozīmē pilnīgu atdevi mācībām, tā noteikti atvieglos finansiālo slogu, kas saistīts ar mācībām un sevis uzturēšanu. Stipendija kalpo arī kā apliecinājums sev, ka manis ieguldītais darbs atmaksājas un tiek novērtēts.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Mana dzīves misija ir atrast savu vietu šajā mūžīgi mainīgajā pasaulē, izveidot karjeru, lolot savu ģimeni, ceļot un dot atpakaļ sabiedrībai. Esmu apņēmusies nepārtraukti sevi pilnveidot un attīstīt. Dzīvot dzīvi ar prieku.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es vēlētos uzmanību vērst mūsu pašas Māras Zālītes grāmatai “Pieci pirksti”, kā arī tās turpinājumam “Paradīzes putni”, šos darbus iesaku izlasīt ikkatram latvietim.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu noskatīties filmu “Zaļā jūdze” (1999) un “Parazīts” (2019).  Šīs filmas mani ļoti dziļi emocionāli uzrunāja un atstāja pārdomu pilnu “pēcgaršu”.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Es cenšos vadīties pēc teiciena ”dots devējam atdodas” un sniegt tādu enerģiju, kādu vēlētos saņemt atpakaļ.