Daniela Jermacāne

Daniela Jermacāne ir topošo fizikas skolotāju stipendijas ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Danielu!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Esmu Daniela Jermacāne, šobrīd studēju Latvijas Universitātes Fizikas bakalaura studiju programmā 3. kursā. Paralēli tam vēl strādāju par fizikas skolotāju un nodarbojos ar molekulu spektroskopiju LU Lāzeru centrā. Viens no maniem lielākajiem talantiem ir spēja paskaidrot lietas vienkārši, un man sagādā prieku tas, ka varu kādam iemācīt to, ko pati zinu un saprotu, tāpēc arī strādāju par skolotāju.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana man dod iespēju piepildīt kādus mazākus un lielākus sapņus, par kuriem jau sen esmu domājusi un gaidījusi īsto brīdi, kad sākt tos īstenot. Arīdzan man stipendijas iegūšana parāda, cik labi draugi ir mani kursabiedri, kuri neatlaidīgi mani motivēja pieteikties, lai gan no sākuma to par nevēlējos darīt, un palīdzēja atrast risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem saskāros stipendijas iegūšanas pirmajā kārtā.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Vēl šobrīd neesmu sapratusi savu aicinājumu un sūtību, kādēļ esmu uz šajā pasaulē, tomēr jau zinu, ka vēlos rūpēties par savas dzimtenes iedzīvotājiem, lai uzlabotu viņu dzīves līmeni, piemēram, nodrošinātu darba vietas vai ieviestu jaunas tehnoloģijas.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu izlasīt Regīnas Bretas grāmatu "Dievs acis nemirkšķina. 50 mācības dzīves līkločiem", kurā autore izklāsta savas dzīves svarīgākās atziņas 50 gadu garumā. Šī autore ir īpaša ar to, ka viņai nācies iziet cauri ne mazums smagu situāciju. Un nevienam izaicinājumam nav izdevies viņu salauzt, bet katrs ir darījis viņu stiprāku un iemācījis vērtīgas atziņas, kuras nu iespējams izlasīt arī citiem.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu noskatīties filmu "Dvēseļu putenis", jo tā parāda, kādiem smagiem apstākļiem latviešiem ir nācis iziet cauri, lai mēs šobrīd varētu dzīvot brīvā Latvijā un runāt savā dzimtajā valodā. Brīvība nav kaut kas, kas mums pienākas, par to ir dārgi samaksāts — un filmā tas ir izteikti parādīts.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.