Mārtiņš Mintaurs

Mārtiņš Mintaurs 2000./2001.akad. gadā saņēma Edgara Andersona piemiņas stipendiju, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes bakalaura programmā, savukārt Kristapa Morberga stipendiju 1 280 eiro apmērā saņēma 2002./2003.akad. gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantūrā.

Augstāko izglītību ieguvis Latvijas Universitātē. LU Kristapa Morberga konkursa stipendiju saņēmis, būdams maģistrantūras students. 2008.gadā aizstāvējis promocijas darbu par tēmu „Arhitektūras pieminekļu saglabāšana Latvijā, 19.gs. otrā puse – 1940.g.”.

Strādā LU Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedrā (docents) un Daugavas muzejā (ekspozīciju un izstāžu darba kurators, 2005.-2011.g. izstrādājis muzeja pastāvīgās ekspozīcijas satura atjaunošanas koncepciju). Vairāku zinātnisko publikāciju autors par Latvijas vēstures historiogrāfijas un kultūras mantojuma aizsardzības jautājumiem. Zinātniskās intereses: Latvijas 19. un 20. gadsimta sociālā un kultūras vēsture, pieminekļu aizsardzības vēsture, kultūras mantojuma saglabāšanas konceptuālās problēmas, vēstures zinātnes teorijas un metodoloģijas jautājumi.

Piedalījies grāmatas „Atmiņu Daugava” veidošanā (kopā ar Jāni Ivaru Padedzi, publicēta 2013.gadā). Darbojas Starptautiskajā pilsētu vēstures komitejā.

27.08.2014.