Kristapa Morberga stipendija (LMA)

Stipendijas ieguvēji 2003./2004. akad. gadā: