Imanta Roņa stipendija

Stipendijas ieguvēji 2004./2005. akad. gadā: