Kristapa Morberga stipendija (LLU)

Stipendijas ieguvēji 2006./2007. akad. gadā: