Modra K.Gulbja piemiņas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2006./2007. akad. gadā: