Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija

Stipendijas ieguvēji 2006./2007. akad. gadā: