Ainas Galējas-Dravnieces stipendija (stipendijas "Ceļamaize" ietvaros)

Stipendijas ieguvēji 2007./2008. akad. gadā: