Ernesta Felsberga piemiņas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2007./2008. akad. gadā: