Kristapa Morberga stipendija (LMA)

Stipendijas ieguvēji 2007./2008. akad. gadā: