Ieva Bertuse

Ieva Bertuse Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures programmas bakalaura 3.kursā.

2009. gadā Ieva aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Bronzas laikmeta bronzas priekšmeti Latvijas teritorijā".