Anete Laizāne

Anete Laizāne Farmācijas stipendiju (1 000 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Medicīnas fakultātes maģistrantūras programmā.