Kristapa Morberga stipendija (JVLMA)

Stipendijas ieguvēji 2008./2009. akad. gadā: