Jānis Pablaks

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Teoloģijas fakultātes bakalaura programmā.

Pēc Rīgas 6.vidusskolas absolvēšanas Jānis Pablaks iestājās LU un sāka interesēties par LU mecenātu stipendijām. Informāciju atradis LU mājas lapā un nolēmis, ka noteikti jāmēģina pieteikties stipendijai „Ceļamaize”.

Pieteikties stipendijai mudināja gan savas sekmes, gan arī materiālie apstākļi. Uzzinot, ka esmu kļuvis par LU Fonda stipendiātu, iepriecināja doma, ka esmu novērtēts. „Domāju, ka ikvienam čaklam studentam ļoti daudz nozīmē, ja novērtē viņa pirmos akadēmiskos sākumus,” uzsver jaunietis. Studentiem stipendija tomēr ir arī ļoti būtisks materiālais atbalsts.

„Studijas LU man palīdzējušas vairāk iemācīties sevi aizstāvēt un darīt to drošāk, par to jāpateicas manā fakultātē valdošajai garīgajai un intelektuālajai gaisotnei, kā arī, protams, pasniedzējiem. Esmu iemācījies novērtēt cilvēku pūles citu cilvēku pilnveides labā,” stāsta Jānis.