Rūdolfs Petrovs

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Bioloģijas fakultātes bakalaura programmā. Rūdolfu Petrovu raksturo izcilība studijās.
Rūdolfs skolas laikā aktīvi piedalījās dažādās valsts mēroga olimpiādēs ķīmijā, fizikā, matemātikā, ekonomikā, izcīnot godalgotas vietas. Absolvējot Jaunogres vidusskolu, saņēmis Latvijas Republikas ministru prezidenta atzinības rakstu par teicamām un izcilām sekmēm (2008.gadā) un iestājies Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē.

Par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājis LU portālā un pieteicies nedrošā ģimenes finansiālā stāvokļa dēļ. Studijas LU nodrošina pieejamību labiem akadēmiskiem resursiem - LU bibliotēkai un ārvalstu zinātniskajām datu bāzēm.

2013. gadā Rūdolfs aizstāvēja maģistra darbu par tēmu "Sociālo mediju mārketinga izmantošana Latvijas Futbola federācijas virzīšanā tirgū".