Kristīne Rozīte

Kristīne Rozīte Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju (1210 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūrā.

2009. gadā Kristīne ieguvusi doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Resursu vadības optimizācija, izmantojot lineārās programmēšanas metodes".