Jānis Jermaks

Jānis Jermaks "SEB bankas" stipendiju (1 710 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes bakalaura programmas 1.kursā.

2011. gadā Jānis aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Indolizinona struktūras izmantošana jaunu mGluR5 ligandu sintēzē".