Ainārs Sauka

Alfrēda Bīlmaņa piemiņas stipendiju (700 eiro) Ainārs Sauka ieguvis 2009./2010.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantūrā.

2010. gadā Ainārs aizstāvēja maģistra darbu par tēmu "Cilvēka tapšanas problemātika F.V.Nīčes darbos".