Pēteris Ligers

Armīna Rūša piemiņas stipendiju (1 920 eiro) Pēteris Ligers ieguvis 2009./2010.gadā, studējot LU Medicīnas fakultātē.

Jau kopš bērnības Pēteris Ligers ir aktīvs, mērķtiecīgs un daudzpusīgs - absolvējis Rīgas 3.mūzikas skolu, dejojis tautas deju apvienībā "Vainags" un regulāri spēlējis basketbolu. Tā kā uzaudzis ārstu ģimenē, interese par medicīnu bijusi kopš mazotnes. Vidējo izglītību ieguvis Āgenskalna Valsts ģimnāzijā ķīmijas-bioloģijas novirziena klasē. Pašlaik Pēteris ir Rīga Stradiņu Universitātes Medicīnas fakultātes 5.kursa students.

„Visvairāk studijās mani aizrauj ar ķirurģiju saistītās lietas. Nākotnē ir doma studēt fetālo ķirurģiju, kuras virziens Latvijā nav attīstīts. Paralēli studijām darbojos korporācijā Fraternitas Lataviensis. Par korporāciju uzzināju no onkuļa, šīs korporācijas filistra. Korporācijā aktīvi darbojos jau ceturto gadu, kur šobrīd arī mācu korporācijas dziesmas jaunajiem biedriem,” stāsta Pēteris.

”Par stipendiju uzzināju tieši no korporācijas brāļiem, tad arī izlēmu pieteikties. Esmu lepns, ka Latvijā ir izveidots šāds fonds. Lielu pateicību vēlos veltīt Roberta Rūša kungam par nesavtīgo atbalstu. Es ceru, ka nākotnē arī varēšu palīdzēt studētgribētājiem,” saka Pēteris.