Staņislavs Šeiko

Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju (2 560 eiro) Staņislavs Šeiko ieguvis 2009./2010.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes maģistrantūrā.

Staņislavs Šeiko, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātē, aizrāvies ar F.Dostojevska mūsdienu interpretāciju pētniecību. Viņš piedalās LU studentu zinātniskajās konferencēs, kā arī starptautiskajos projektos.

Staņislava nozīmīgākais pētījums „Manga un komiks” (pēc F.Dostojevska romāna “Noziegums un sods”) izraisījis interesi ārvalstu Dostojevska pētnieku vidū. „Pētījumā aplūkota mūsdienu mākslas saskarsme ar klasisko literatūru. Inovatīvā šajā darbā bija izpētītā materiāla izvēle – mūsdienu amerikāņu komikss par Betmenu, kas balstījās uz Dostojevska romāna sižeta, un reta 20.gs piecdesmito gadu japāņu manga “Noziegums un sods”.
Jāpiebilst, ka mangas oriģinālo izdevumu atsūtīja kolēģi no Tokio universitātes, tā bija pilnībā iztulkota krievu valodā. Tas pagaidām ir vienīgais pasaulē šis mangas tulkojums krievu valodā,” stāsta Staņislavs. Šobrīd Staņislava strādā pie jauna pētījuma „Vārds, seja un telpa: uz F.Dostojevska tēla piemēra”, kas ietver vēl plašāku pētāmo informāciju.

2010. gadā Staņislavs aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Vārds, ķermenis, telpa: F.Dostojevska tēla piemēra" un 2012. gadā bakalaura darbu par tēmu "Pļavnieku izgāztuves vides piesārņojuma bioindikācija" Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.