Jānis Kurlovičs

Farmācijas stipendiju (2 560 eiro) Jānis Kurlovičs ieguvis 2009./2010.gadā, studējot LU Medicīnas fakultātes bakalaura programmā.

Jānis Kurlovičs dalās pārdomās par stipendiju: „„Nesavtīgs atbalsts izcilai izaugsmei” – tas ir Latvijas Universitātes Fonda moto. Mūsdienas un „nesavtīgs atbalsts”? Tāds vārdu savienojums šķiet gandrīz neiespējams, bet tā ir realitāte. Ikdienā mācoties nebiju pat iedomājies, ka kļūšu par LU Fonda stipendiātu, bet, Farmācijas studiju programmas direktores Rutas Mucenieces mudināts, pieteicos LU Fonda stipendiātu konkursā un izcīnīju godu būt par LU Fonda stipendiātu.
Ko man nozīmē stipendija? Stipendija – tas ir manu zināšanu novērtējums, atzinība, atbildība, arī zināma enerģijas deva un uzmanības pierādījums. Stipendija – tā ir drošības un stabilitātes sajūta ikdienā un, protams, arī iespēja no ārzemēm pasūtīt unikālus mācību līdzekļus, par kuriem agrāk pat sapņot nevarēja.
Mācoties Līvānu 1. vidusskolā, sapratu, ka īpaši interesē bioloģija, mācība par cilvēka uzbūvi un tā organisma funkcijām. Farmācija kā zinātne mani ir saistījusi vienmēr, tāpēc šaubu par studiju virziena izvēli nebija. Lai īstenotu savas dzīves mērķi, jau pirmajā kursā sāku interesēties par iespēju iesaistīties zinātniskās pētniecības darbā. LU ir vadošs līderis pētniecības jomā, tāpēc tika rasta iespēja paralēli mācībām darboties Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra projektā „Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveide”. Esmu iesaistījies Medicīnas fakultātes studentu pašpārvaldē un Latvijas Farmācijas studentu asociācijā, piedalījies semināru un konferences organizēšanā.
Uzskatu, ka cilvēkam jābūt aktīvam, vienmēr vajag uz kaut ko tiekties, neizniekot bezdarbībā mums atvēlēto dzīves laiku.
Vēlos, lai mazais vārdiņš „PALDIES” biežāk izskan LU pasniedzējiem par viņu nenogurstošo darbu ikdienā, LU Fonda darbiniekiem, kuri domā par studējošo jaunatni, organizē neaizmirstamus pasākumus, rūpējas par studentu labklājību. PALDIES LU Fonda mecenātiem, it īpaši manam mecenātam “AS Sentor Farm Aptiekas”, par nesavtīgu materiālo palīdzību mācību procesā!
Tas ir mūžam nenovērtējams ieguldījums studentu izglītībā.”

2013. gadā Jānis aizstāvējis māgistra darbu par tēmu "Lunasīna satura mērīšana peļu smadzenēs ar šķidrumu hromatogrāfijas - masspektrometrijas tandēma metodi".