Reinis Švarcbahs

Farmācijas stipendiju (2 560 eiro) Reinis Švarcbahs ieguvis 2009./2010.gadā, studējot LU Medicīnas fakultātes bakalaura programmā.

Reinis Švarcbahs stāsta par farmācijas stipendiju un tās iespējām: „Vienmēr esmu tiecies pēc izcilības un panākumiem mācībās un karjerā, apzinoties, ka neko nevar sasniegt bez smaga un sistemātiska darba, bet, lai papildinātu savas zināšanas un uzlabotu jau esošās, pietuvinot sevi mērķim - kļūt par labu speciālistu sevis izvēlētajā zinātņu nozarē, respektīvi, farmācijā -, iegūtā Farmācijas stipendija ir liels atbalsts, jo pilnībā varu veltīt savu uzmanību mācību procesam, nostiprinot savas zināšanas un gūstot jaunas, un zinātniskajai darbībai, lai ar laiku apliecinātu sevi kā spējīgu un prasmīgu speciālistu.

Bez iegūtās stipendijas visdrīzākais man nebūtu bijusi iespēja apmeklēt starptautiskus toksikoloģijas kursus, kas bija veltīti aptaukošanās jautājumiem, uzzināju par interesantām metodēm un ārstēšanas terapijām, ar kuru palīdzību nākotnē daudz efektīvāk varēs novērst smagas aptaukošanās gadījumus, līdz ar to uzlabojot cilvēka veselības stāvokli un dzīves kvalitāti, novēršot priekšlaicīgu nāvi un ieekonomējot veselības aprūpes izmaksas, kas ir ārkārtīgi lielas.
Ir liels prieks, ka bija iespējams pieteikties apmaiņas programmai un šovasar doties uz Portugāli, kur darbošos Farmācijas fakultātes laboratorijā, aplūkošu farmācijas uzņēmumu un aptieku darbību, iespējams, gūstot idejas, kā uzlabot Latvijas farmācijas nozari. Būs iespējams salīdzināt Latvijas dažādu Eiropas valstu farmācijas mācību procesa specifiskumu un īpatnības. Bet slavējamākā stipendijas sniegtā iespēja, noteikti ir darbība zinātnē bez raizēm par materiālo nodrošinājumu.

Ceru, ka stipendija arī citiem dos iespēju īstenot savus sapņus un cerības sevis izvēlētajā specialitātē un virzienā, jo mūsdienās tā ir greznība, ja var neuztraukties par materiālo nodrošinājumu un veltīt sevi mācībām un zinātnei. Tādēļ lielākā pateicība ir veltāma farmācijas stipendijas mecenātiem, kas nesavtīgi atbalsta savas valsts jauniešus un veicina mūsu izaugsmi.”

2013. gadā Reinis aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Eksperimentāla savienojuma 3AF-4 ietekme un neironu izdzīvošanu hipokampa CA1, CA3 un dentate gyrus reģionā pēc status epilepticus ierosināšanas žurku pilokarpīna epilepsijas modelī".